EWF – uzdatnianie wody w domu

W nowych budynkach, postawionych daleko od centrów miast i czerpiących wodę ze studni, problem jakości wody pojawia się często i uzdatnianie wody w domu może być w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem. Firma EWF wykonuje pełne stacje uzdatniania, począwszy od filtrów mechanicznych, przez odżelaziacze i dezynfektory po filtr do wody pitnej instalowany przy kranie. Możliwe jest też wybranie niektórych tylko elementów, odpowiednich do problemów pojawiających się w danym źródle wody i do możliwości cenowych.