Usługa intrastat

Na stronie internetowej http://www.tirsped.com.pl/ znajdują się kompleksowe informacje na temat usługi INTRASTAT oferowanej przez firmę Tirsped.

To zgłoszenia statystyczne dotyczące obrotów handlowych w imporcie i eksporcie, których przedkładanie obowiązuje od 1 maja 2004 roku. Usługa INTRASTAT kierowa jest do przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej oraz sprowadzających towary spoza jej obrębu. Ponadto, Tirsped zajmuje się również odprawami uproszczonymi. Sprawdź ofertę tego przedsiębiorstwa już dziś!