Specjaliści od prawa spadkowego

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego, regulującą przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Dziedzina ta przewiduje określone zasady przekazywania majątku i zobowiązań, a jej istotną częścią jest instytucja dziedziczenia, którą szczegółowo reguluje kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Wyróżnia się dwa porządki dziedziczenia: dziedziczenie testamentowe i system dziedziczenia ustawowego. Na stronie internetowej— http://adwokacka-kancelaria.info/prawo-spadkowe/ poznasz szczegółowe informacje dotyczącego tego rodzaju prawa i przeczytasz o ofercie usługowej kancelarii z Warszawy „Bartosiak & Wspólnicy”.Kancelaria „Bartosiak & Wspólnicy”— prawo spadkoweWspółczesne prawo spadkowe dopuszcza także inne formy przekazywania majątku. Coraz bardziej popularny staje się między innymi zapis windykacyjny w testamencie, który określany jest także mianem rozrządzenia testamentowego. Może on zostać dokonany jedynie w testamencie notarialnym, a spadkodawca może rozdzielić swoje dobra w taki sposób, w jaki sobie życzy. Pracownicy kancelarii do każdej sprawy podchodzą w indywidualny sposób, mając na uwadze, iż szeroko pojęte sprawy spadkowe bardzo często obejmują swoim zasięgiem dość delikatne obszary życia prywatnego.