przesiewacze

Gdy produkt jest właściwie gotowy, w firmach produkcyjnych sprawdza się jego czystość. Są to działania laboratoryjne oraz bardziej standardowe, polegające np. na przesiewaniu produktu przez sita o ściśle określonej gęstości oczek. Takie maszyny to przesiewacze. Ich stosowanie umożliwia oddzielenia drobnych zanieczyszczeń lub zbryleń produktu sypkiego. Producentem wysokiej jakości przesiewaczy jest firma iPRO z Gniezna. Na stronie http://inzynieria.pro/ znajdują się wszelkie informacje związane z jej ofertą i warunkami dostaw urządzeń do przesiewania.